Khi có tình huống phát sinh: Nhu cầu mua hàng thay đổi, địa điểm đi chợ hết hàng,… bạn có thể trao đổi trực tiếp với phụ tá đi chợ thông qua tính năng gọi điện và nhắn tin miễn phí ngay trên ứng dụng MUA HỘ NHANH

24 👁2