Bạn chỉ cần 60 giây đặt dịch vụ trên ứng dụng. Ngay 1 giờ sau khi đặt dịch vụ, phụ tá đi chợ sẽ mua hàng và giao hàng tận nhà cho bạn.

66 👁2